Angela Merkel’i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı